Hvad går støtten til?

Eksempel på forskningsstøtte

Børnehjertefonden støtter forsker Kasper Iversen med projektet Copenhagen Baby Heart. Projektet skal give større viden om, hvor mange børn der fødes med en hjertesygdom samt afklare barnets gevinst ved at få foretaget en grundig hjerteskanning lige efter fødslen. Se mere om projektet her:

HjerteRiget0432
HjerteRiget1024

Forskning i medfødte hjertesygdomme

De seneste år har forskningen i nye behandlingsmetoder for medfødte hjertesygdomme gjort store fremskridt. I dag overlever derfor mange flere hjertebørn end tidligere. Der mangler dog stadig viden om, hvordan lægerne kan redde flere nyfødte hjertebørn samt om, hvordan vi sikrer hjertebørnene flere og bedre leveår. Derfor støtter Børnehjertefonden forskning i medfødte hjertesygdomme.

Hjertesygdomme hos børn er af meget forskellig karakter. Mange af børnene får i dag mulighed for at leve et næsten normalt liv, men en del af børnene har varige mén af deres hjertesygdom i form af fysiske eller psykiske vanskeligheder, herunder indlæringsvanskeligheder. Ligeledes er det for familierne til hjertebørn ganske belastende med en hverdag præget af sygdom og angsten for at miste. Det er derfor vigtigt, at der forskes i, hvordan vi kan sikre hjertebørnene et liv uden begrænsninger og med høj kvalitet.

Forskning er nøgle til udvikling

Forskning er nøgle til udvikling i forebyggelse og behandling af medfødte hjertesygdomme. Uden forskning, ingen udvikling. Når der har været markante forbedringer i hjertebørnenes livslængde og livsomstændigheder, skyldes det først og fremmest forskningen.

Børnehjertefonden støtter bredt forskning i medfødte hjertesygdomme. Det betyder, at støtten f.eks. kan gå til den basale forskning i hjertets og kredsløbets udvikling og dens forstyrrelser, men også til forskning i de medfødte hjertesygdommes forekomst i befolkningen og risikofaktorerne for udvikling af medfødt hjertesygdom. Derudover støtter Børnehjertefonden klinisk forskning som tager udgangspunkt i selve børnene. Det kan være forskning i bedre og hurtigere diagnose af medfødte hjertesygdomme og i bedre behandling igennem operationer og medicin.