Det støtter Børnehjertefonden i 2023

FORSKNING/LEGATUDDELING

Børnehjertefonden støtter i 2023 forskningen i medfødt hjertesygdom med 1.000.000 kr.

Charlotte Kvist Ekelund, Københavns Universitetshospital, Rigshospitalet. Risikovurdering og obstetrisk håndtering af gravide, der venter et hjertesygt barn.

Bevilget: Kr. 500.000

 

Kasper Iversen, Københavns Universitetshospital, Herlev og Gentofte Hospital. Gravides medicinforbrug og associerede kardielle abnormiteter hos den nyfødte.

Bevilget: Kr. 500.000

Det støtter Børnehjertefonden i 2022

FORSKNING/LEGATUDDELING

Børnehjertefonden støtter i 2022 forskningen i medfødt hjertesygdom med 270.000 kr.

Henning Bundgaard, Rigshospitalet.

Åbentstående kommunikationer i skillevæggen mellem hjertets forkamre – En del af Copenhagen Baby Heart Study – Impact (CBHS-I).

Bevilget: Kr. 270.000

Omkring 80% af alle babyer fødes med et hul i skillevæggen mellem hjertets forkamre. Hos langt de fleste lukker hullet af sig selv, men hos et udsnit af børnene lukker hullet sig ikke, og der kan være behov for opfølgning og behandling. Formålet med studiet er at undersøge, hvilke karakteristika der har betydning for, hvorvidt hullet lukker sig eller ej, så det allerede fra fødslen er muligt at udpege, hvilke børn der er i risiko for senere komplikationer og skal følges.

Det støtter Børnehjertefonden i 2021

FORSKNING/LEGATUDDELING

Børnehjertefonden støtter i 2021 forskningen i medfødt hjertesygdom med i alt 1 mio.

Peter Agger, Aarhus Universitetshospital.

Hypoplastisk venstre hjertesyndrom; når et rodet hjerte er roden til et kortere liv.
Bevilget: Kr. 1.000.000

Det støtter Børnehjertefonden i 2020

FORSKNING/LEGATUDDELING

I 2020 støtter Børnehjertefonden forskning i nyfødtes hjerter med 1 mio. kr.

Jakob Boesgaard Norsk, Herlev Gentofte Hospital.

To- fliget aortaklap og sygdomme i hovedpulsåren hos nyfødte og deres nærmeste familie. Bevilget: Kr. 1.000.000

Det støttede Børnehjertefonden i 2019

FORSKNING/LEGATUDDELING

I 2019 støtter Børnehjertefonden forskning i nyfødtes hjerter og i udviklingen af hjertemisdannelse med 1,25 mio. kr
Støtten gik til tre forskningsprojekter:

Jakob Boesgaard Norsk, Herlev og Gentofte Hospital. To- fliget aortaklap og sygdomme i hovedpulsåren hos nyfødte og deres nærmeste familie.
Bevilget Kr. 417.000

Maria Munk Pærregaard, Herlev Hospital. Det nyfødte barns hjertediagram: normalmateriale, betydning af fødselsrelaterede og biokemiske faktorer samt kobling med strukturel hjertesygdom baseret på 17.506 børn.
Bevilget Kr. 417.000

 

Lars Allan Larsen, Københavns Universitet. Koordinering af TGFbeta signalering under udvikling og misdannelse af hjertet.
Bevilget Kr. 416.000

Det støttede Børnehjertefonden i 2018

FORSKNING/LEGATUDDELING

I 2018 støttede Børnehjertefonden forskningen i medfødt hjertesygdom med 6,4 mio. kr.
Støtten gik til fire forskningsprojekter:

Lars Søndergaard,
Rigshospitalet
Tidlig versus sen indsættelse af pulmonalklap protese hos patienter med Fallot’s tetralogi og svær pulmonalklap insufficiens
Bevilget Kr. 5.000.000

David Michael Hougaard, Statens Serum Institut
Identifikation og forekomst af medfødte hjertemisdannelser hos fostre/børn af overvægtige gravide
Bevilget Kr. 467.500

 

Zarmiga Karunanithi,
Hospitalsenheden Vest, Herning
Hul i hjertets forkammervæg - arbejdskapacitet og blodtryk i lungerne

Bevilget 12 måneders løn

Karen Christina Walker, Københavns Universitet
Indflydelse af vitamin D under graviditeten og udvikling af medfødte hjertefejl

Bevilget 8 måneders løn

Det støttede Børnehjertefonden i 2017

FORSKNING

Børnehjertefondens støtte til forskning gik i 2017 til et enkelt ambitiøst projekt, som skal give større viden om, hvor mange børn der fødes med en hjertesygdom samt afklare barnets gevinst ved at få foretaget en grundig hjerteskanning lige efter fødslen:

Kasper Iversen, Herlev Hospital
Copenhagen Baby Heart
Bevilget Kr. 1.000.000

Det støttede Børnehjertefonden i 2016

FORSKNING/LEGATUDDELING

Børnehjertefonden støttede i 2016 forskningen i medfødt hjertesygdom med 1 mio. kr. Fem forskningsprojekter modtog en bevilling:

Amalie Bøggild, Statens Serum Institut
Påvirkelige risikofaktorer for udvikling af medfødte hjertemisdannelser

Bevilget 6 måneders løn

Peter Agger, Aarhus universitetshospital
Ny metode til at følge udviklingen af hjertesvigt hos børn og unge.

Bevilget 6 måneders løn

Julie Bjerre Thygesen, Rigshospitalet
Cyanotisk medfødt hjertesygdom og åreforkalkning

Bevilget Kr. 51.500

Filip Carl Arne Eckerström,
Aarhus Universitetshospital Skejby
Lungefunktionen i hvile hos voksne med kirurgisk lukkede Ventrikel Septum Defekter

Bevilget 12 måneders løn

 

Rebekka Miland Tøndering Lytzen, Rigshospitalet
Ultralydsskanning af hjertet hos fostre 1996-2013: Udbredelse og kliniske konsekvenser

Bevilget 6 måneders løn

Børnehjertefonden takker alle bidragydere til fondens arbejde, for et godt samarbejde, der muliggjorde alle de aktiviteter der er beskrevet ovenfor.